www.o-koncert.lv
Biļešu personalizācija /
Персонализация билетов
Biļetes īpašniekam ir iespēja personalizēt savu biļeti, aizpildot zemāk esošos laukus.
Biļešu personalizēšana visiem pasākumiem ir obligāta.
Vienlaicīgi var personalizēt vienu biļeti.

Владелец билета может персонализировать свой билет, заполнив поля ниже.
Персонализация билета является обязательной на всех мероприятиях.
Билеты можно персонализировать по одному.
Lūdzu ievadiet biļetes ID numuru vai svītru kodu / Пожалуйста, введите штрихкод или ID билета
Vārds / Имя
Uzārds / Фамилия
Telefona numurs / Телефон
Email